[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


HOME | ABOUT | STAFFERS |
NEWS | GALLERY | LESSON | BIBLE VERSE

 
   
  NEWS


   
 KNOWLEDGE

09.30 – 10.30 น.

นมัสการที่ห้องประชุมใหญ่
10.30 – 11.00 น. เด็กๆแยกลงมาที่ห้องคริสตจักรเด็ก
-  ต้อนรับ / เพลง / เป็นพยาน / ถวายทรัพย์ / ประชาสัมพันธ์
11.00 – 11.45 น.  แบ่งกลุ่มตามชั้น
-  ชั้นเด็กอ่อน  (แรกเกิด – 1 ขวบ)
-  ชั้นเด็กเล็ก (2 ขวบ – 5 ขวบ)
-  ชั้นเด็กกลาง (6 ขวบ – 9 ขวบ)
-  ชั้นเด็กโต  ( 10 ปี – 13 ปี)
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ชั้นเรียนศิลปะเด็ก
พิเศษ :  สำหรับอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
  เราจะมีการนมัสการพระเจ้าแบบเด็กๆ  ที่ห้องคริสตจักรเด็ก เริ่มเวลา 09.45 น
.


KNOWLEDGE

NEWS

Children Church : 
ด้วยนิมิตของคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ คือ
“แผ่นดินพระคริสต์ เปลี่ยนแปลงชีวิต พลิกฟื้นชุมชน” จึงเป็นสิ่งที่ เรายึดถือเป็นแนวทางในการทำพันธกิจคริสตจักรเด็ก

KNOWLEDGE

KNOWLEDGEHome     About us     Staffers     News     Gallery     Lesson     Bible Verse     Admin